Leuco P-System Nieznana dotąd jakość obróbki

Maszyny i elektronarzędzia

Firma Leuco od 60 lat rozwija rewolucyjne systemy do mechanicznej obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych w przemyśle meblarskim. Każda mijająca dekada to przełomowe rozwiązanie zmieniające proces obróbki drewna i materiałów drewnopochodnych. Takie systemy, jak: S-System – szybkie mocowanie narzędzi, K-System – ustawianie noży w głowicach, i-system – rewolucyjna zmiana w odprowadzaniu wiórów oraz obecnie P-system, tworzą rozwiązania zmieniające procesy produkcyjne.


P-system nie tylko wpływa na polepszenie jakości skrawania, wydłużenie żywotności pracy, ale otwiera możliwości wszechstronnego zastosowania w obszarach obróbki, gdzie dotychczas niemożliwe było zastosowanie ostrzy diamentowych. Osiągnięcie nowych możliwości zastosowania uzyskano poprzez zredukowanie oporów skrawania, stosując bardzo duże kąty osiowe. Ostrza tnące nie skrawają materiału obrabianego w klasyczny sposób, lecz raczej go łuszczą, zdzierają czy też obierają go ze skórki, jak czyni się to z owocami.

Nowe frezy można stosować zarówno do obróbki drewna, jak również ekstremalnie twardych materiałów. Dotychczas narzędzia diamentowe nie były powszechnie używane do obróbki drewna ze względu na ich zbyt duży kąt ostrza. Narzędzia diamentowe ze względu na swoją twardość nie można naostrzyć w takim stopniu jak np. ostrza wykonane z węglika spiekanego, ponieważ posiadają małą wytrzymałość na wykruszenia i dlatego stosowano je przy obróbce drewna wzdłuż włókien.

Rys. 2. Po lewej stronie obróbka konwencjonalnym narzędziem, po prawej Leuco DP

Nowe rozwiązanie firmy Leuco umożliwia obróbkę drewna również w poprzek włókien, uzyskując bardzo dobrą jakość obrabianych krawędzi. Przewaga narzędzi diamentowych nad dotychczas stosowanymi narzędziami z płytkami węglikowymi wynika również z konieczności częstej wymiany płytek lub konieczności częstego ostrzenia narzędzi lutowanych z ostrzami HW.


Jakość powierzchni obrabianych uzyskiwana poprzez stosowanie narzędzi P-System jest tak wysoka, że nie ma konieczności stosowania obróbki papierem ściernym. Przewaga tego frezu wynika również z faktu, że ścina on włókna drewna, które następnie nie podnoszą się już po naniesieniu warstwy lakieru. Stosując papier ścierny do obróbki drewna, nie dokonujemy ścięcia włókien, lecz jedynie ich dociśnięcie do powierzchni, dlatego po lakierowaniu włókna ulegają podniesieniu.

Rys. 3. Obróbka dębu frezem Leuco


Narzędzia Leuco P-System pracują w drewnie w ruchu przeciwbieżnym, co ułatwia przecinanie włókien drewna. Podczas obróbki przeciwbieżnej narzędzie nie powoduje wyrwań na krawędzi wyjścia bez względu na wielkości skrawania. Podczas formatowania drewna litego nie ma konieczności stosowania frezów tnących prawo i lewo, ponieważ obie krawędzi są dobrej jakości bez wyrwań. Omawiane frezy szczególne zastosowanie mogą znaleźć u producentów parkietu.Oprócz możliwości zastosowania nowych frezów do obróbki drewna litego można je stosować przy obróbce płyt wiórowych i MDF-u pokrytych materiałami trudnymi w obróbce. Materiały o powierzchniach z wysokim połyskiem pokryte folią ochronną można obrabiać frezami P-System, uzyskując wysoką jakość obrabianych krawędzi (rys. 5). Folia jest skrawana bez wyrwań. Oprócz dobrej jakości skrawania frezy Leuco zachowują znacznie dłuższą żywotność pracy.


Narzędzia P-System można stosować w maszynach przelotowych, wówczas średnica narzędzia może mieć wielkość od 70 do 290 mm oraz w numerycznie sterowanych centrach obróbczych, gdzie średnice frezów posiadają średnice zewnętrzne w zakresie od 48 do 60 mm.

Podczas biegu jałowego narzędzia zachowują się znacznie ciszej od konwencjonalnych, ponieważ strumień powietrza lepiej opływa ostrza, nie tworząc silnych wibracji. Podczas skrawania płyty ciszej zachowują się narzędzia symetryczne. W przypadku stosowania narzędzi z niesymetrycznym rozstawem ostrzy tnących znacznie podnosi się emisja hałasu.

Ze względu na powstawanie podczas obróbki mniejszych wiórów, istnieje możliwość ich sprawniejszego odciągu. Potrzeba także mniejszej mocy silnika do ich usunięcia.

Zalety uzyskane dzięki rewolucyjnej konstrukcji nowych frezów Leuco umożliwiają rozszerzenie stosowania narzędzi diamentowych w nowych rodzajach zastosowania od cięcia czołowego drewna po obróbkę płyt pokrytych bardzo kruchymi powłokami.

Zobacz także