Obrzeża ABS firmy Döllken na 10 sposobów

Stolarstwo
Obrzeża ABS firmy Döllken na 10 sposobów

Od 1997 roku Doellken & Praktikus Sp. z o.o. sprzedaje własne listwy i akcesoria na obszarze całej Polski, proponując jednocześnie szybkość i pełność dostaw, korzystne ceny oraz fachową obsługę serwisową.    
1. Co to jest ABS?

ABS (poliakrylonitryl-cobutadien- co-styren) – otrzymywany w procesie polimeryzacji butadienu oraz kopolimeryzacji akrylonitrylu ze styrenem wraz z jednoczesnym szczepieniem powstałego kopolimeru na polibutadienie (kopolimer akrylonitrylu, butadienu i styrenu) – to odporne na uderzenia, termoplastyczne tworzywo sztuczne, dobrze znoszące mechaniczne i termiczne obciążenia. Szczególnie godny uwagi jest jego pozytywny bilans ekologiczny. To bezchlorowe tworzywo jest od ponad 20 lat z powodzeniem stosowane również w przemyśle meblowym. W szczególności doskonałe cechy w zakresie zastosowań, obróbki i gospodarki odpadami spełniają wysokie wymagania narzucone przez rynek producentom mebli.

2. Obszary zastosowania obrzeży ABS firmy Döllken
Spektrum zastosowań obrzeży ABS Döllken jest niemal nieograniczone: od mebli biurowych, poprzez łazienkowe, kuchenne, wystawiennicze, sklepowe czy wypoczynkowe aż po najróżniejsze elementy wyposażenia wnętrz. Receptura komponentów użytych do produkcji tego surowca powoduje wyjątkową łatwość jego obróbki. Dzięki niej obrzeża ABS nadają się równie dobrze do oklejania powierzchni płaskich, jak i fantazyjnie wyoblonych kształtów i to zarówno na łukach wewnętrznych, jak i zewnętrznych. Warto przy tym zwrócić uwagę na fakt, że ze względu na proste procedury postępowania z odpadami poprodukcyjnymi ABS jest tworzywem coraz częściej specyfikowanym w przetargach na produkcję mebli.

3. Obrzeża ABS firmy Döllken
Obrzeża ABS firmy Döllken produkowane są metodą ekstruzji i są jednolicie zabarwione w całym swoim przekroju. Jednolita barwa obrzeża w każdym jego punkcie pozwala na swobodne frezowanie i zaokrąglanie jego brzegów, a wysoka odporność ABS na uderzenia gwarantuje długą żywotność frezów i innych narzędzi tnących. Döllken pokrywa tylną ścianę swoich obrzeży ABS warstwą uniwersalnego primera, który zapewnia niezawodne połączenie między obrzeżem a nakładanym klejem (dotyczy to wszystkich znanych na rynku klejów termotopliwych, jak i wykonanych na bazie rozpuszczalników).

4. Obróbka
A. Obróbka mechaniczna
Obrzeża ABS firmy Döllken obrabiać można za pomocą wszystkich typów okleiniarek pracujących na klejach termotopliwych (oklejanie krawędzi prostych oraz technologią centrów obróbczych). Przyklejanie, obcinanie, frezowanie, cyklinowanie czy też inne zabiegi dla osiągnięcia powierzchni o najwyższej jakości, jak np. późniejsza obróbka za pomocą tarcz polerskich czy nagrzewnic są jak najbardziej możliwe. Aby osiągnąć czyste i trwałe połączenie obrzeża z płytą, należy przestrzegać kilku głównych parametrów obróbki, które częściowo zależą od zastosowanych materiałów (obrzeże, klej, płyta), rodzaju okleiniarki oraz od temperatury otoczenia. Zaleca się określenie parametrów optymalnych metodą empiryczną za pomocą prób. Należy przy tym przestrzegać wskazań Obrzeża ABS firmy Döllken na 10 sposobów producentów stosowanych produktów.

Klej
Obrzeża ABS Döllken przyklejać można za pomocą wszystkich dostępnych na rynku klejów termotopliwych (EVA, PA, APAO, PUR). Połączenie wysokiej odporności termicznej klejów termotopliwych oraz niskiego parametru kurczliwości ABS Döllken gwarantuje całkowicie pewne przyklejanie obrzeży, nawet przy grubościach powyżej 3 mm. Przy produkcji mebli narażonych na wysokie temperatury (na przykład szafki kuchenne w okolicach piekarnika czy meble eksportowane w kontenerach) zaleca się stosowanie klejów o szczególnie wysokiej odporności na wzrosty temperatur. Należy zaznaczyć, że nieprzyklejone obrzeża ABS Döllken charakteryzuje wyjątkowo niski parametr „swobodnego skurczu”. Dodatkowo pozytywnym aspektem jest tu wysoka niezmienność wymiarów geometrycznych obrzeży ABS: uplastycznienie ABS następuje dopiero przy 94 (± 2)oC (Vicat B 50). Przy przyklejaniu należy pamiętać o wystarczającej ilości kleju w topielniku maszyny, tak aby zapewniona była stała i jednakowa temperatura nakładanej warstwy kleju.

Temperatura nakładanego kleju zależy od jego typu i wynosi między 90 a 220oC. Należy zwrócić uwagę, że temperatura wskazywana przez termostaty umieszczane w topielnikach z klejem jest często niedokładna i nierzadko mocno różni się od rzeczywistej temperatury na wałku nakładającym. Dlatego w celu uzyskania najdokładniejszych pomiarów zaleca się mierzenie temperatury bezpośrednio na wałku nakładającym klej. Przyklejanie obrzeży ABS Döllken na okleiniarkach za pomocą klejów białych (np. polioctanowych) nie jest możliwe.

Temperatura wstępna
Dla osiągnięcia najlepszych efektów podczas przyklejania obrzeży zaleca się doprowadzenie zarówno płyty, jak i obrzeża do temperatury pokojowej nie niższej niż 18oC. Jeżeli materiały do produkcji mebli składowane są na zewnątrz, przed obróbką powinno się je przez noc ogrzać, bo na zbyt zimnej okleinowanej płycie kleje topliwe zaczynają wiązać jeszcze przed nałożeniem obrzeża. Z tego samego powodu w miejscu oklejania powinno się unikać przeciągów.

Wilgotność drewna
Optymalne do dalszej obróbki jest drewno o wilgotności w między 7 a 10%.

Prędkość przesuwu
Wyjątkowa receptura obrzeży ABS Döllken sprawia, że można je obrabiać zarówno z prędkościami małymi, stosowanymi w niewielkich zakładach rzemieślniczych, jak i dużymi, typowymi dla przemysłu. Zależnie od okleiniarki możliwe są prędkości od 10 aż do 100 m/min. Na nowoczesnych centrach obróbczych można, zależnie od geometrii mebla, osiągać prędkość rzędu 30 m/min.

Ilość nakładanego kleju 
Należy przestrzegać wskazań producenta kleju. Ilość nakładanego kleju powinna być wszędzie jednakowa i na tyle szczodra, aby na krawędziach obrzeża widoczne były niewielkie kropelki wyciśniętego kleju i aby wypełnione zostały wszystkie wolne przestrzenie między wiórami płyty. Ilość naniesionego kleju zależy od spójności płyty i rodzaju kleju.

Rolki dociskowe
W celu uzyskania możliwie najmniejszej fugi między obrzeżem a płytą dobrać należy, w zależności od stosowanej maszyny, odpowiednią liczbę rolek i siłę docisku.

Odciąg
Obrzeża termoplastyczne wymagają podczas obróbki silniejszego odciągu wiórów niż obrzeża duroplastyczne. Zaletą obrzeży ABS Döllken, w porównaniu z innymi termoplastycznymi surowcami, jest ich stosunkowo niewielki ładunek elektrostatyczny, gromadzący się podczas obróbki.

Frezowanie
Stosować należy w miarę możliwości frezy 3-ostrzowe do 6-ostrzowych o średnicy ok. 70 mm i pracujące z prędkością obrotową 12.000 do 18.000 obrotów/min. Nieodpowiednia prędkość lub tępe narzędzia mogą doprowadzić do uszkodzenia obrzeża. W przypadku wystąpienia efektu nadtapiania obrzeża należy zmniejszyć liczbę obrotów frezarki lub też frezować przeciwbieżnie (ewentualnie można też zwiększyć prędkość przesuwu).

Cyklinowanie
Ponieważ cyklinowane ABS ma tendencje do lekkiego rozjaśnienia, zaleca się nie przekraczać w nastawach cykliniarki wartości 0,1-0,2 mm. Należy też stosować maszyny gwarantujące równomierną pracę, aby na powierzchni obrzeża nie pojawiły się ślady spowodowane „efektem fali”. Pomocne będzie stosowanie narzędzi typu DIA. Podczas cyklinowania niektórych krytycznych kolorów może być uzasadnione zastosowanie agregatów dmuchających gorącym powietrzem.

Polerowanie powierzchni sfrezowanej
Polerowanie obrzeży ABS Döllken za pomocą tarcz polerskich pod kątem jest wyjątkowo łatwe. Spowodowane cyklinowaniem przejaśnienia można po prostu spolerować za pomocą tarczy polerskiej, aby kolor na krawędzi znowu odpowiadał kolorowi na niecyklinowanej powierzchni obrzeża. Przy użyciu tarcz polerskich usuwać można też resztki kleju pozostające na obrzeżu po przyklejaniu na okleiniarce. Te same resztki kleju usuwać można również za pomocą standardowo montowanych na liniach przemysłowych, elektronicznie sterowanych agregatów rozpylających środki antyadhezyjne. Ich stosowanie ułatwia jednocześnie usuwanie powstałych przy frezowaniu wiórów.

B. Obróbka ręczna
Obróbka ręczna przy pomocy stanowisk do oklejania czy pras do obrzeży jest równie łatwa i bezproblemowa jak mechaniczna. W niektórych przypadkach pomocne jest stosowanie ręcznie sterowanych przyrządów dociskających, np. ścisków lub pras. Do ręcznego oklejania zaleca się stosowanie dyspersyjnych klejów dwuskładnikowych na bazie akrylu lub odpowiednich klejów kontaktowych. Najlepiej poradzić się bezpośrednio u producenta klejów. Do przyklejania obrzeży ABS nie należy stosować jednoskładnikowych klejów białych do drewna. Obrzeża te można jednak z powodzeniem przyklejać ręcznie za pomocą specjalnych klejów do powierzchni lakierowanych, klejów rozpuszczalnikowych czy poliuretanowych klejów kartuszowych. W razie potrzeby chętnie udostępnimy listę klejów nadających się do tej operacji.

Oklejanie powinno się odbywać w temperaturze pokojowej. Przy stosowaniu klejów kontaktowych, aby zapewnić trwałe i pewne połączenie płyty z obrzeżem, po nałożeniu kleju na płytę i obrzeże nie wolno zapomnieć o dotrzymaniu wskazanego okresu odczekania przed połączeniem obu elementów. Następnie należy obrzeże docisnąć.

Podczas stosowania klejów dyspersyjnych należy natomiast zrezygnować z przyśpieszającej zazwyczaj procesy klejenia wysokiej temperatury (np. podgrzewanych szyn). Dopiero po całkowitym stwardnieniu (zależnie od rodzaju kleju do 6 godzin) można kontynuować obróbkę (patrz punkt 4A).

5. Fuga między obrzeżem a płytą
Dostarczane z fabryki Döllken obrzeża ABS charakteryzuje doskonała płaskorównoległość oraz wprowadzone wstępne naprężenie. Dzięki temu fuga między przyklejonym obrzeżem a płytą jest bardzo szczelna i niemal niewidoczna dla oka. Naprężenie wstępne sprawia natomiast, że nadmiar kleju koncentruje się w centralnej części tylnej strony obrzeża, dzięki czemu doskonale trzyma się on wiórów płyty, a samo obrzeże przyklejone jest możliwie najlepiej.

6.Właściwości mechaniczne
Wytrzymałość na ścieranie
Powierzchnię zadrukowanych obrzeży ABS Döllken chroni przed zarysowaniem warstwa utwardzanego promieniami UV lakieru akrylowego. Nadruki charakteryzuje ponadto wysoka odporność na zarysowanie i ścieranie. Zachowane są wymagania stawiane przez normę DIN 68861, Grupa 2E, część druga.

Twardość w teście kulki/ twardość w skali Shore D
Zgodnie z normą DIN 53456 lub DIN 53505 obrzeża ABS Döllken osiągają w testach na twardość powierzchni bardzo dobre wyniki.

Stabilność wymiarów geometrycznych a temperatura
Obrzeża ABS Döllken osiągają zgodnie z Vicat 50 wartość 94 (± 2)oC, co klasyfikuje je jako doskonale przystosowane do stosowania w przemyśle meblowym i rzemiośle meblarskim.

Lakierowanie
Jednobarwne obrzeża ABS Döllken lakierować można bez żadnego wstępnego przygotowania na każdy wybrany kolor. Należy stosować lakiery poliuretanowe lub akrylowe. Nie zalecamy stosowania lakierów nitroceluluzowych. W sprawie doboru typu lakieru, najlepiej do tego przystosowanego, należy zasięgnąć informacji bezpośrednio u producentów lakierów.

7. Właściwości chemiczne
Zgodnie z normą DIN 68861 (część pierwsza) obrzeża ABS Döllken charakteryzuje całkowita odporność na wszystkie typowe dla gospodarstwa domowego środki czystości oraz substancje (np. kwasy spożywcze). Obrzeża te przetestowane zostały w instytucie LGA w Norymberdze i określono je jako odpowiadające wymogom grupy 1B. Obrzeża ABS Döllken są palne w takim stopniu, jak materiały drewnopochodne. Rozkład termiczny obrzeży ABS rozpoczyna się od temperatury 300oC.

8. Odporność na działanie światła
Obrzeża ABS sprawdzane są stale pod kątem odporności na działanie światła w specjalnym procesie w laboratoriach Döllken. Zgodnie z normą DIN 53388 osiągają one wartość 6-7 w skali barw pełnych, co klasyfikuje je jako doskonale przystosowane do stosowania we wnętrzach.

9. Czyszczenie
Do czyszczenia obrzeży ABS zaleca się stosowanie specjalnych środków do czyszczenia tworzyw sztucznych. Nie należy używać produktów o dużej zawartości rozpuszczalników i alkoholi.

10. Magazynowanie
Obrzeża ABS Döllken są całkowicie odporne na gnicie, dlatego też w miejscach o temperaturze pokojowej i osłoniętych od wpływów atmosferycznych można je magazynować bezterminowo. W przypadku specjalistycznych obrzeży z elementami tłumiącymi i uszczelniającymi maksymalny okres składowania wynosi pół roku.

Tomasz Salewicz
Döllken