Efektywne projektowanie mebli w Woodwork4Inventor

Oprogramowanie
Efektywne projektowanie mebli w Woodwork4Inventor

Woodwork4Inventor zwiększa funkcjonalność systemu Autodesk Inventor, dzięki czemu projektant mebli otrzymuje dedykowany system. Program pozwala zautomatyzować pracę i skrócić czas, jaki jest potrzebny na przygotowanie dokumentacji technicznej do 50%.

Woodwork4Inventor to dedykowane do Autodesk Inventor narzędzie zwiększające jego możliwości w zakresie projektowania mebli.

Autodesk Inventor jest parametrycznym systemem do projektowania 3D wykorzystywanym między innymi w przemyśle meblarskim. Niestety, nie posiada żadnych dodatkowych narzędzi dedykowanych dla tej branży. Z aplikacją Woodwork4Inventor Autodesk Inventor jest dedykowanym systemem do projektowania mebli.

Projektant mebli zazwyczaj spędza około 40% swojego czasu na przygotowaniu modeli 3D, kolejne zadanie to tworzenie różnych wariantów listy części, które pochłania do 60% czasu. Kluczowym problemem dla menedżerów projektów jest stworzenie różnych wariantów listy części, starają się znaleźć oni sposób zwiększenia produktywności, lecz odbija się to na pracownikach, którzy dostają zadania opracowania nowych wariantów listy części. Najlepszym sposobem na zwiększenie produktywności jest zautomatyzowanie procesów i przydzielenie nowych zadań z zakresu nowych projektów dla pracowników. Dodatkowo ręczne zadania są czasochłonne i stanowią dużą stratę pieniędzy oraz czasu. Podczas ręcznego generowania procesów bardzo łatwo także o popełnienie błędu, a dla każdego przedsiębiorstwa każdy błąd jest tylko stratą zysków oraz dochodów.

Woodwork4Inventor skraca czas do 50%, z czego 40% to tworzenie modeli 3D, a 10% tworzenie różnych wariantów części. Oprogramowanie pozwala pracować bardziej wydajnie i precyzyjnie z mniejszą ilością błędów. Kluczowymi funkcjami, które Woodwork4Inventor daje użytkownikowi w celu automatyzacji pracy, są: przypisanie materiałów, okleinowanie obrzeży, kalkulacja części, wstawianie elementów łącznych, tworzenie automatycznych otworów, generowanie listy części, obróbka CNC. Dodatkowo jest możliwość współpracy z systemami dedykowanymi do optymalizacji wycinania.

Podstawowym elementem, na jakim się pracuje w Woodwork4Inventor, są grupy materiałów oraz oklein. Koncepcja, jaka jest zaproponowana przez ten system, umożliwia sklasyfikowanie wszystkich części do grup względem ich funkcji w projekcie. Podczas pracy projektant powinien wiedzieć, jak dana część będzie pogrupowana względem przeznaczenia. Dokładny materiał nie musi być znany przez projektanta na tym etapie, gdyż dopiero na etapie produkcji decydujemy, jaki materiał wykorzystać. Jeżeli mebel ma być wykonany z innego materiału, nie trzeba zmieniać całego modelu, tylko wygenerować nową specyfikację przydzielenia nowego materiału do tej samej grupy materiałów. W przypadku dodawania oklein obrzeży metodyka pracy jest dokładnie taka sama jak z grupami materiałów. Grubości oklein, które zostaną dodane, zostaną uwzględnione podczas generowania listy części.

W Woodwork4Inventor wyróżniamy dodatkowe typy części, takie jak: profile, płyty, drewno. W zależności od wyboru rodzaju części element jest obliczany na podstawie powierzchni, objętości, długości, co jest kluczowe do wygenerowania listy części (BOM).

Wraz z aplikacją dostarczana jest biblioteka elementów znormalizowanych, typowych dla branży meblarskiej. Elementy z biblioteki są elementami Autodesk Inventor (części, złożenia, iPart’y, iAssemblies). Biblioteka jest biblioteką otwartą i każdy użytkownik może w prosty sposób dodawać do niej nowe elementy, które są dla niego niezbędne. Podczas wstawiania do modelu każda część z biblioteki może być modyfikowana pod kątem wielkości. Jeżeli projektant zdecyduje się na zmianę elementu łączącego na inny, może zmienić wiele wystąpień elementu dotychczasowego na nowy w sposób automatyczny dla wszystkich wystąpień lub też ręcznie dla wybranych. W podobny sposób projektuje się otwory pod elementy łączne. W celu wykonania otworów pod elementy łączne należy wybrać odpowiednią opcję, a program sam je wykonana we wszystkich częściach. Do użytkownika należy wybór, czy chce wygenerować wszystkie otwory, czy wybrane. Jest to uniwersalne rozwiązanie, gdyż nie trzeba operować na dużej ilości operacji wykonywania otworów. Bazuje się tylko i wyłącznie na powiązaniach między elementami łącznymi a częściami w modelu.

Lista części dla branży meblarskiej jest bardzo specyficzna i bardzo się różni od standardowej listy części, jakie są wykorzystywane w innych przemysłach i często przez same aplikacje CAD. Moduł generowania BOM pozwala zebrać informacje z modeli 3D mebli i wyeksportować je do pliku Excela. BOM zawiera wiele niezbędnych informacji do produkcji mebli. Lista części może zostać przedstawiona jako struktura produktu, zestawienie wykorzystanych materiałów, elementów kupionych, standardową listę części, listę cięć, listę oklein itd. Kilka plików BM może być połączonych w jeden duży plik zestawienia części. Woodwork BOM jest bardzo elastyczny, dzięki czemu daje możliwość stworzenia własnych szablonów do generowania raportów.

Aplikacja nie zawiera modułów służących do optymalizacji procesu wycinania. Daje natomiast możliwość eksportu plików do programów np. CutRite, Cutting, które są dedykowanymi narzędziami do wykonywania takich działań.

Integralnym składnikiem Woodwork4Inventor jest moduł CAM. Operacje, jakie mogą być w nim wykonane, to: wiercenie, frezowanie, frezowanie kieszeni i cięcie. System pozwala wybrać ręcznie lub automatycznie geometrię, która wykorzystana będzie do wykonania odpowiednich operacji. Moduł posiada specyfikację typowych maszyn CNC i generuje kod zgodny ze specyfikacją wybranej maszyny. Wygenerowany plik można bez problemu otworzyć w systemach CAM, np. Woodwop, Master Wood CAM. Aplikacja pozwala również wygenerować kod G.

Woodwork4Inventor wzbogaci system Autodesk Inventor o dedykowane metody i funkcje dla branży meblarskiej, czyniąc z niego narzędzie dedykowane. Dodatkowymi atutami przemawiającymi za tym rozwiązaniem jest automatyzacja generowania dokumentacji technicznej oraz tworzenia dokumentacji montażowej. Wykorzystując moduł renderingu w Autodesk Inventor z bazą tekstur z Woodwork4Inventor, projektant stworzy realistyczną wizualizację. Kolejnym atutem jest możliwość zapisu plików do formatu *dwf, dzięki czemu klientowi można udostępnić model w formie cyfrowej do otworzenia i przejrzenia w darmowej przeglądarce firmy Autodesk.

Marcin Feliksik